Spovalgrelägret - senaste nytt

Publicerad torsdag 19 jul 2018, 19:04

Hej

Om det är någon som är orolig med tanke på eldningsförbudet, skogsbränderna som rasar väster om Ljusdal (ca 8 mil från Ora) och det kommande scoutlägret, så skulle vi vilja informera om vilka åtgärder som har vidtagits:

  • Programmet för lägret har anpassats. Vi kommer endast att befinna oss på lägerplatsen och inte ge oss ut på vandringar/hajker som var planen från början. Vi kommer alltså inte att befinna oss i skogen. Inga aktiviteter kommer heller att genomföras som innebär öppen låga eller annat som kan innebära en brandfara. Mer tid kommer istället att ägnas åt lugna aktiviteter som t ex strandaktiviteter och bad, vilket säkert är behövligt när dagen är varm. Och dricka mycket ska vi påminna varandra om att göra.
  • På hela lägret är det förbud för öppna lågor, t ex fotogenlampor, stearinljus och rökning. Inga öppna eldar alltså, däremot har vi fått dispens av Länsstyrelsen för att använda gasolspisar med kravet att det finns brandsläckare och brandfilt i dess närhet. Förutom detta finns det gott om brandtunnor på lägret, förstärkta med brandsläckare. Inga bilar eller dylikt får heller köra in på ängarna, motorsågar och dylikt får inte användas.
  • Ängarna på Ora är gröna. Vi har inte slagit ängar och diken direkt före lägret för att undvika torrt gräs.
  • Inga scouter får ha tändstickor, tändare eller eldstål - så sådant kan ni lämna hemma när ni lägerpackar.
  • Lägret har också lånat in ett mobilt restaurangkök med kokgrytor och stekbord. Gasol- och eldrivet. Köket finns just nu i Hudiksvall pga stadsfesten.
  • Min bedömning (Noppes) är att lägret (själva lägerplatsen) kommer att vara brandsäkrare nu än vad det brukar vara när det är varm och soligt i juli, då ingen nu lagar mat med vedspisar, inga bål kommer att tändas, inga fotogenlampor mm. Inga högar av nyslaget gräs = hö.

Men ska man tänka säkerhet på allvar, så ska man också planera för vad man gör om det t ex skulle bryta ut en skogsbrand, t ex blixtnedslag i bergen ovanför Ora. Därför har lägret också skapat en beredskapsplan för evakuering av lägret - vilket vi normalt inte har. Den har utformats i samråd med kommunens krisledningsorganisation, och innebär att:

  • Anderssons Buss i Ilsbo står redo dygnet runt med minst 2 st dubbeldäckare och 2 st 50 personers bussar för evakuering. Evakuering kommer endera ske mot Näsviken eller Friggesund beroende på besked från kommunens räddningsledning. Där har vi tillgång till skolor som återsamlingsplats.
  • Lokal evakueringsplan för Ora.

Låga grundvattennivåer påverkar även brunnen på Ora. För att vi inte ska få ont om dricksvatten på lägret har följande åtgärder vidtagits:

  • Ett flödesprov har skett av brunnen, och som ett resultat, en vattenplan bestående av en mobil 3000 liters ”buffert” tank, med kontinuerlig (låg) påfyllning av tanken med 1 liter per min från brunnen = 1500 liter per dygn, vilket motsvarar lägrets dryck och matbehov. Tanken kan också, om behov uppstår, fyllas på i Friggesund.
  • 4 nya ”kranar” till tvättrännan, som ger vattendimma istället för vattenstråle. Kranarna används i länder och platser där man har vattenbrist.

Med förhoppning om att ett jättemysigt scoutläger - och tänk vad härligt att få sova i tält istället för i sovrummet där hemma, som pendlar mellan 25-30 grader. Det blir som sagt lugnare program än vanligt (inte behöver ni hämta, såga och hugga ved heller) och förhoppningsvis träffar ni nya scoutkompisar från Norge och Danmark.

Kårens yngsta scouter kommer inte med: Med tanke på värmen och de speciella förhållande som råder nu, har vi bestämt att ställa in lägret för våra yngsta scouter, som var anmälda till korta lägret. För många av dessa hade detta varit första scoutlägret - kanske första natten utanför familjen och i tält – och att kombinera detta med att hela tiden tänka på att dricka mycket, söka skugga samt det rådande eldningsförbudet, tycker vi ledare är en dålig start på scoutlägeriet. Dessutom blir det givetvis en jobbig situation för kårens ledare att se till så att alla mår bra. Hoppas ni har viss förståelse för detta, och att scouterna inte blir allt för besvikna. Det kommer fler läger. Deras lägeravgifter kommer att återbetalas, dock osäker när vi kan fixa det. Och vi återkommer om vi behöver kontouppgifter.

Det innebär också att det blir ändringar i listan över vilka ledare som är på lägret. Följande ledare från Forsa kommer att vara med:: John-Olov, Gunilla (Gill), Christina och Elin. Dessa kommer att i första hand se till så att våra 20 scouter har det bra på byn. Övriga ledare på plats från Forsa för att i första hand jobba med lägret, men som bor i Forsabyn och hjälper till där vid behov, är: Cecilia, Oskar, Magnus, Alva, Samuel, Andreas och Johannes. Andra ledare och funktionärer kan också tillkomma.

De ledare som står med på listan som ni fått hemskickad, men som inte kommer på lägret är: Christer, Therese, Maria, Marie, Rickard och Thomas.

2018-07-21 – Regnrapport från Ora:

Det har regnat under natten, och det fortsätter att regna här uppe I Ora. Tidvis ganska intensivt. Och det är ”riktigt” regn, inte skurar. SMHI säger i sin prognos att regnet ska fortsätta hela dagen, fram till söndag morgon.

Dessutom blir det inte varmare än 18-19 grader idag. Just nu ”fryser” vi här uppe. Och många av oss har inte tagit med regnkläder.

Brandrisk kartorna i området har uppdateras i morse pga regnet. Just nu är risken en ”1”, och så långt som kartan sträcker sig (torsdag) verkar det inte bli mer än ”4” på den 6 gradiga skalan.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.